Specials

Term of Payment

รายละเอียดวิธีการชำระเงินต่างๆ

 

ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM

ชื่อบัญชี: THE AMBER INTERNATIONAL CO.,LTD.
  • ธ. กสิกรไทย สาขา นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว 6791002387

ก่อนที่ทางลูกค้าจะทำรายการหรือโอนเงินเข้ามาทางบัญชี โปรดโทรแจ้งที่เบอร์ 087-519-2002 หรือ 083-018-2460

*ในกรณีที่ยอดเงินมากกว่า 10,000 บาท ทางบริษัท ขออนุญาตทางลูกค้าโปรดโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 087-519-2002 หรือ 083-018-2460 ฝ่ายบัญชี หรือส่งอีเมลที่ amber_inter@hotmail.com หรือ champ.amberinter@hotmail.com

There are no products to list in this category.